Jesteśmy specjalistyczną firmą konsultingową, wspierającą głównie jednostki służby zdrowia w usprawnianiu zarządzania.

Specjalizujemy się w:

 • kompleksowym wdrażaniu controllingu zarówno finansowego jak i strategicznego

 • ocenie funkcjonowania szpitali i diagnozowaniu przyczyn problemów

 • opracowywaniu programów naprawczych.

 • outsourcingu zarządzania w placówkach medycznych.

 • doradzaniu w procesie tworzenia długofalowej strategii działania.

Mocną stroną naszej działalności jest fakt że chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy zdania że nikt z zewnątrz nie dokona zmian w żadnym zakładzie bez współpracy z pracownikami danej jednostki, Najlepsze efekty uzyskujemy poprzez aktywną współpracę i szkolenie pracowników usługodawcy, tak aby sami dokonywali zmian i się z nimi identyfikowali.


KILKA SŁÓW O CONTROLLINGU

Idea controllingu jest nam szczególnie bliska, jego skuteczność w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia wielokrotnie potwierdziliśmy.

Z uwagi na pokrewność słów kontrola i controlling bardzo często w języku polskim dochodzi do błędnego rozumienia pojęcia controlling. Zacznijmy zatem od tego czym komórka controllingu NIE JEST:

 • Komórka Controllingu nie jest Komórką Kontroli,
  chociaż zajmuje się kontrolą wydatków w ramach przyjętego planu

 • Komórka Controllingu nie jest Komórką Planowania,
  chociaż zajmuje się planami finansowymi przedsiębiorstwa

 • Komórka Controllingu nie jest Komórką Analiz Finansowych,
  chociaż zajmuje się tworzeniem analiz finansowych przedsiębiorstwa

 • Komórka Controllingu nie jest Komórką Księgowości,
  chociaż bardzo blisko z nią współpracuje

 • Komórka Controllingu nie jest Komórką Kosztów,
  chociaż analiza kosztów jest podstawową informacją dla jej funkcjonowania” (Piotr Wolański, 2004)

Komórka controllingu w jednostce medycznej podobnie jak w każdej firmie ma za zadanie:
współuczestniczyć w wyznaczaniu celów przez Zarząd placówki i koordynować działania wewnątrz placówki tak, aby umożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów.

Funkcje controlingu

 • Wyznaczanie celu

 • Przetwarzanie informacji

 • Wspieranie zarządzania m.in. tworzenie realnych prognoz, budżetów, motywowanie

 • Zbieranie i analiza wyników - ewentualna korekta pierwotnie wyznaczonego celu.

Cele controlingu

 • Wzrost jakości informacji zarządczych

 • Koordynacja funkcjonowania

 • Obniżenie kosztów działalności, poprawa rentowności

 • Poprawa płynności finansowej

 • Analiza i wykorzystanie źródeł sukcesu   O FIRMIE   |    NZOZ   |    KURSY I KONFERENCJE   |    CONSULTING   |    WSPÓŁPRACA   |    LITERATURA   |    KONTAKT   |
projektowanie stron www, hosting, sklepy internetowe